29 sierpnia 2019

Historyczna Gra Miejska „Szlakiem wolności”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski organizuje grę miejską dla gorzowskich szkół w ramach obchodów wydarzeń gorzowskich z 31.08.1982 r. Uczestnicy poznają historię gorzowskiej „Solidarności” i „Ruchu Młodzieży Niezależnej”, zdobywają umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków. Przeprowadzenie gry zaplanowane jest na 6 września 2019 r.; od godz. 09.00 do ok. godz. 13.00.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 5.09.2019 do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej – kowal230@gmail.com – w zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, ilość uczestników w patrolu, oraz imię i nazwisko opiekuna.

Gra jest integralną częścią obchodów wydarzeń gorzowskich z 31.08.1982., które organizowane są przez komitet honorowy w którego skład wchodzą min.: Wojewoda Lubuski, Prezydent Miasta Gorzowa, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność, oraz Lubuski Kurator Oświaty.

W załączeniu zamieszczamy szczegóły dotyczące organizacji gry miejskiej: plan ramowy, regulamin oraz inne informacje.

Załączniki

informacja o grze miejskiej
Data: 2019-08-29, rozmiar: 295 KB