30 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu, które są kontynuacją pierwszego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, zorganizowanego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie poprowadził i dyskusję moderował Dyrektor Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Roman Sondej. W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Iwona Michałek, Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty pani Ewa Rawa, poseł na Sejm RP pani Elżbieta Płonka.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, szkół niepublicznych, związków zawodowych, samorządów oraz  pracodawców.

Dyskusja toczyła się w pięciu obszarach tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

W trakcie rzeczowej debaty, uczestnicy Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego  przedstawiali swoją diagnozę sytuacji oraz opinie reprezentowanych przez siebie środowisk, a także zgłaszali szereg uwag i wniosków, których celem jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji. Sprawozdanie z debaty, w tym zgłoszone wnioski i postulaty przekazane zostaną Ministrowi Edukacji Narodowej.