28 marca 2024

Wyniki etapu rejonowego Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024

Prezentujemy wyniki etapu rejonowego, w którym wzięło udział 281 uczniów spośród 313 uprawnionych. Eliminacje odbyły się w 21 miejscach (szkołach). Z testu etapu rejonowego można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 22 punkty oraz uczniowie, którzy uzyskali 21 punktów oraz 27 punktów z testu etapu szkolnego. 

Materiały do dalszej pracy dydaktycznej 

 

Poprzednie edycje LK BRD

Wykaz literatury i pomocy

  1. Dowolny podręcznik do techniki;
  2. Dowolny podręcznik do edb;
  3. Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
  4. Testy, klucze odpowiedzi oraz popełniane błędy przez uczniów poprzednich edycji LK BRD;
  5. Baza pytań:  PIERWSZA POMOC; SKRZYZOWANIA; ZASADY OGOLNE; ZNAKI;

Wymagania obowiązujące na poszczególnych etapach

  1. Wymagania, znaki i sygnały drogowe (docx); Znaki drogowe;
  2. Wymagania, prawo o ruchu drogowym;
  3. Wymagania, o kierujących pojazdami;
  4. Wymagania, pierwsza pomoc – podstawa programowa edb.

Uwagi do korzystania z wymagań.

Zalecenia do edukacji w pierwszej pomocy

Konkurencja TECHNIKA JAZDY zadania:

Zadanie 1. jazda wyznaczonym pasem (JWP)

Przeszkodę pokonujemy w obie strony. Sygnalizowanie, tak jak w ruchu drogowym, musi być poprzedzone obejrzeniem się w stronę, w którą będziemy sygnalizować. Sygnalizować należy między liniami – na całym 3 m odcinku.

Zadanie 2. wolna jazda w miejscu (WJ)

Start – przednie koło na linii startu.
Koniec – przednie koło na linii końcowej lub po upływie 30 sek.