29 marca 2024

Program Ratujemy i Uczymy Ratować

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy. Edukacja zdrowotna w szkole, w tym nauka pierwszej pomocy ma być jednym z planowanych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

W związku z powyższym zachęcam Państwa szkoły do udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkolenia dla nauczycieli są darmowe, trwają jeden dzień i obejmują część praktyczną oraz teoretyczną. Prowadzą je instruktorzy Fundacji WOŚP. W ramach programu szkoły otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

Poniżej link do programu i zapisów:
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac

Lubuski Kurator Oświaty
Mariusz Biniewski

Załączniki

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów
Data: 2024-03-29, rozmiar: 566 KB