grudzień 2022

30 grudnia 2022

PROGRAM EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, zachęcamy Państwa do udziału w Programie edukacyjno-profilaktycznym w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży nadzorowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie w ramach Programu realizowanych jest 5 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 6,76 mln zł. Działania skierowane są przede wszystkim do grupy docelowej zamieszkałej na obszarach wiejskich lub miastach do 20 tys. osób. Celem głównym Programu jest wzrost wiedzy uczniów na temat zasad profilaktyki próchnicy zębów i zasad higieny jamy ustnej.
21 grudnia 2022

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego   W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”.
20 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Startuje XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej, która jest prowadzona przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Załączniki Informacja Olimpiada Mediewistyczna 2023 Data: 2022-12-20, rozmiar: 29 KB REGULAMIN OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ Data: 2022-12-20, rozmiar: 27 KB podręczniki i lektury OM Data: 2022-12-20, rozmiar: 22 KB Pobierz wszystkie pliki
20 grudnia 2022

„Lotnik szybuje ku Europie” – projekt realizowany w ramach programu PO WER w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze zakończyło realizację swojego pierwszego projektu finansowanego z funduszy unijnych w sektorze Edukacja Szkolna (KA101). Projekt trwał od 01.10.2020 do 31.09.2022 i obejmował 14 nauczycieli szkoły. W ramach projektu prowadzone było szereg działań i aktywności mających na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli, urozmaicenie ich warsztatu pracy, wyposażenie w metody i narzędzia niezbędne do nowoczesnej i innowacyjnej pracy. Działania projektowe opierały się również na szerzeniu wiedzy o kulturze państw UE,
19 grudnia 2022

Komunikat CKE – egzamin maturalny w Formule 2023

Szanowni Państwo, w maju 2023 r. w 4-letnich liceach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych realizujących  program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczone są informacje oraz materiały dotyczące egzaminu maturalnego w tej formule, m.in.:
16 grudnia 2022
logotyp ministerstwa zdrowia

Zalecenia postępowań dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022 r. poz. 116). Umieszczono w nim zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką.
8 grudnia 2022

„Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem” – poradnik

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło publikację „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Poradnik jest skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Załączniki Wolontariat_w_szkole_zgodnie_z_prawem Data: 2022-12-08, rozmiar: 6 MB
6 grudnia 2022

VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2022/23

Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane planuje zorganizować, po okresie trzy letniej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych (przełom maja i czerwca 2023 r. w Zakopanem). Zainteresowanych udziałem w ogólnopolskich zawodach proszę o kontakt j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl.