Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

17 października 2013

„Szkoła przyjazna dla każdego”

szkola przyjazna dla kazdego
Konkurs ma zasadnicze dwa cele. Przede wszystkim chodzi nam o docenienie i promocję szkół stwarzających przyjazne warunki do funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A jest takich szkół naprawdę niemało! W całej Polsce prowadzonych jest codziennie wiele świetnych, innowacyjnych, a przede wszystkim skutecznych działań służących jak najlepszemu funkcjonowaniu w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   Z naszych doświadczeń wynika, że są to projekty, które zwykle realizowane są na terenie jednej placówki (ew. kilku z jednej gminy). I jeśli zostały osiągnięte znakomite rezultaty, to w praktyce niewiele osób dowiaduje się o nich. Rezultaty takich projektów są zwykle ograniczone w czasie, a przede wszystkim ograniczone terytorialnie. www.szkola-dla-kazdego.pl
15 listopada 2011

Bezpłatne poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze  funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Działania placówek koncentrują się głównie wokół pomocy osobom poszukującym pracy, pragnącym odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym. Wśród klientów są także osoby młode, wkraczające na rynek pracy.
14 lipca 2010

WAŻNE! Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby niepełnoletnie

Przedszkola, określając w swoich statutach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, bardzo często chcą zminimalizować ryzyko związane z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą z wydania dziecka osobie niegwarantującej bezpieczeństwa i w zakresie osób, których rodzice mogą upoważnić do odbioru swoich dzieci wprowadzają ograniczenia: zawężają grupę uprawnionych wyłącznie do osób pełnoletnich.