20 marca 2015

Program edukacji prawnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

w dniu 12 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Edukacji Narodowej zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Program ten realizowany jest poprzez organizację lekcji prawa prowadzonych pro bono przy współudziale partnerów m.in.: Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratury Generalnej oraz sądów apelacyjnych.
Podczas zajęć poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące: praw pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież ma możliwość zapoznania się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane są także zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Szkoły mogą ponadto zaproponować taką tematykę zajęć, która dla uczniów tej szkoły jest szczególnie ważna.
Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej (www.ms.gov.pl) uruchomiło specjalną zakładkę „EDUKACJA PRAWNA”, gdzie szkoły, wypełniając formularz aplikacyjny, mogą zgłaszać się do programu organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań edukacji prawnej.
Link do formularza: http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/formularz-zgloszeniowy/
Program jest bezpłatny.