17 grudnia 2014

Kampania edukacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej „Niosę Pomoc”.

polska akcja humanitarnaPolska akcja Humanitarna rusza z naborem do trzeciej już kampanii edukacyjnej „Niosę Pomoc” kierowanej do wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce.

 

Celem Kampanii jest promowanie zaangażowania i odpowiedzialności na rzecz innych. Szkoły mają możliwość konkretnego włączenia się w działania PAH, dzięki którym dzieci i dorośli – ofiary konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych mogą odzyskać godne warunki życia.

 

Kampania jest bezpłatna i trwa przez cały rok. Szkoła może włączyć się w kampanię w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. PAH wspiera nauczycieli wysyłając im materiały edukacyjne i promocyjne oraz oferując stały kontakt z koordynatorami działań.

 

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się poniżej.

 

 

Załączniki:

 

Informacja na temat kampanii