16 grudnia 2014

Ogólnokrajowa kampania informacyjna o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach

sluzba celnaSłużba Celna jest wiodącą instytucją Państwa zwalczającą nielegalny hazard. Podmioty zajmujące się tym procederem stale poszukują nowych kanałów dystrybucji świadczonych usług, korzystając również z osiągnięć rozwoju technologicznego.

 

Począwszy od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach, w ramach której przeprowadzone zostaną działania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania z uczniami w wybranych szkołach funkcjonariuszy Izby Celnej.  W załączeniu przekazujemy prezentacje i plakat związane z tematem.

Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania uczniów z ich treścią w ramach godzin wychowawczych.

 

 

 

Termin spotkania należy ustalić:

podinsp. Krzysztof Bieniarz – zastępca dyrektora Izby Celnej w Rzepinie

tel. 606 837 640

 

 

  1. Plakat
  2. Prezentacja
  3. Wiadomości Celne