17 czerwca 2016

III edycja ogólnopolskiego projektu społecznego „Dzwonek na obiad” oraz Akcji „Grosz do Grosza” objęta patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty

byc bardziejFundacja „Być Bardziej” organizuje III edycję ogólnopolskiego projektu społecznego „Dzwonek na obiad” oraz Akcji „Grosz do Grosza”, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017, na terenie całej Polski. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, borykających się z problemem niedożywienia. Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 zaczyna się 15 czerwca 2016 r. i potrwa do 20 września 2016 r. Decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

 

W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  Fundacja wsparła już prawie 500 uczniów.  W roku szkolnym  2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole  w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.

 

O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800,00 złotych na jednego członka rodziny.

 

Wniosek elektroniczny do wypełnienia na stronie internetowej:  http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/, wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

List do dyrektorów 2016-17.docx

Regulamin grosz do grosza- 2016-2017.doc

Vademecum stypendysty 2016-2017.doc