Kategoria: Przykłady dobrej praktyki

17 maja 2013

„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.

zielszkol
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy prezentujemy przykład dobrej praktyki –  „Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.   Zielone szkoły zawierają w jednej formie organizacyjnej wszystkie trzy zadania edukacyjne szkoły podstawowej: nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie. Dzięki atrakcyjnemu sposobowi poznawania rzeczywistości przez uczniów naszej szkoły rośnie skuteczność uczenia się.  Podczas pobytu w szkole każdy uczeń wyjeżdża 6 razy na zieloną szkołę, zawsze w inny region Polski. Dzięki temu wszechstronnie poznaje nasz kraj, środowisko przyrodnicze, dzieje, tradycje i zabytki.
14 maja 2013

Dzień Otwarty – organizacja imprezy

do-organizacja
Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Dzień Otwarty – organizacja imprezy   Celem nadrzędnym przedsięwzięcia było zorganizowanie Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i nawiązanie bliższej współpracy z młodzieżą Gutenberg Obreschule oraz Dnia Wiosny dla gimnazjalistów. Zorganizowana impreza to ciekawe i pomysłowe przedsięwzięcie, które zyskało uznanie wśród społeczności gimnazjalnej i uczniów klas szóstych szkół podstawowych. To połączenie nauki, zabawy i sportu, dające możliwości zdobywania wiedzy, rozwijania swoich pasji i odkrywania talentów.
14 maja 2013

Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny – najfajniejszy świat.

Our S-COOLest world
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny - najfajniejszy świat. Działania nakierowane były na poznanie i porównanie bliźniaczych szkół z kilku krajów europejskich na poziomie różnych aspektów życia szkolnego. W projekcie wzięli udział uczniowie w wieku 11-16 lat z siedmiu szkół europejskich znajdujących się w Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Walii. Zadaniem projektu było zaprezentowanie swojej szkoły przez pryzmat siedmiu zadań głównych i kilku mniejszych. Uczniowie obserwowali, przeprowadzali wywiady, liczyli, mierzyli, a efekty swojej pracy przedstawili na rysunkach, zdjęciach, prezentacjach, tabelach i filmach.
22 kwietnia 2013

„Moje dziecko idzie do przedszkola” – program adaptacyjny.

Moje dziecko idzie do przedszkola
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żaganiu prezentujemy przykład dobrej praktyki –  „Moje dziecko idzie do przedszkola” – program adaptacyjny.   Wieloletnie praktyki Miejskiego Przedszkola  Nr 2 w Żaganiu pozwalają zauważyć wśród nowoprzybyłych do przedszkola dzieci, jak i ich rodziców, stres związany z nową sytuacją jak i nowym otoczeniem. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola. Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.  
11 kwietnia 2013

Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkół partnerskich i instytucji współpracujących.

Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkół
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki – Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkół partnerskich i instytucji współpracujących.   2 października 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Grundschule nr 1 w Forst. Od momentu gdy zaczęła się współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami, wspólnie zrealizowano już 26 projektów. Celem wszystkich projektów było nawiązanie przyjaźni między uczniami polskimi i niemieckimi, poznawanie swoich miejscowości, ich historii i tradycji, zwyczajów związanych z obchodzeniem różnych świąt, rywalizacja sportowa, wspólna praca w grupach polsko – niemieckich, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, współpraca z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wolontariatu. Podejmowane działania mają na celu poszerzenie zainteresowań uczniów, ich horyzontów myślowych, motywacji do nauki języków obcych oraz chęci poznania nowych rzeczy.
10 kwietnia 2013

Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.

Szkoły Uczącej Sie
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.   Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Uczącej się” – certyfikat jakości nauczania na lata 2012 -2015, nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2007/2008 przystąpiono do pilotażowego programu MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z ideą i zasadami oceniania kształtującego. W roku 2008/2009 kontynuowano działania przystępując do II modułu „Doskonalenie pracy szkoły”. W kolejnych latach szkoła prowadziła dalsze działania w tym zakresie, służące podniesieniu jakości nauczania, uzyskały one pozytywną opinię RAJ-u (Rady Jakości). 05.12.2012r. zorganizowano Panel Koleżeński, podczas którego zaprezentowano działania innym szkołom – członkom Klubu SUS.  
8 kwietnia 2013

W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu

w tajemniczym lesie big
Na wniosek dyrektora Publicznego Przedszkola w Drezdenku prezentujemy przykład dobrej praktyki – W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu   Wraz z rozwojem cywilizacji degradacji ulegają rozmaite ekosystemy. Aby Ziemia nadawała się do życia, należy uczyć dzieci żyć w zgodzie z przyrodą. Publiczne Przedszkole w Drezdenku od wielu lat prowadzi edukację leśną po to, by intuicyjne, pozytywne nastawienie dzieci do przyrody stało się zachowaniem świadomym. Przez kontakt ze światem roślin i zwierząt wszechstronnie wychowujemy dzieci – rozwijamy umysłowo i emocjonalnie, budzimy potrzeby estetyczne i społeczne, wyrabiamy sprawność fizyczną i kształcimy umiejętności.   Doświadczenia uzyskane w kontaktach z przyrodą wywołują u nich różnorodną aktywność. Jako efekt współpracy nauczycielki przedszkola i rodzica wydana została książka edukacyjna dla dzieci W tajemniczym Czarnym Lesie. Jej promocja zaplanowana została w ten sposób, by zintegrować środowiska zajmujące się wychowaniem, edukacją i zdrowiem dzieci, pokazać aktywne metody pracy nawiązujące do tematyki przyrodniczej oraz zachęcić dzieci i rodziców do edukacji leśnej.    
8 kwietnia 2013

Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.

logo ko
Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.   Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zajął I miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.1.2/2011 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   W ramach projektu realizowane były pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, ukierunkowane na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz podnoszeniu jakości procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk ścisłych oraz specjalistycznych. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenia świadomości rodziców odnośnie przyszłości zawodowej ich dzieci i wzbogacił bazę szkolną i warsztat pracy nauczyciela.  
16 stycznia 2013

Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

zdjecie DP zary
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”   Poprzez realizację programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę o naturalnym środowisku, poznają różne regiony kraju i ich przyrodę, współpracują w grupie, uczą się poprzez działanie, rozwijają swoja osobowość. Poznają zasady zdrowego stylu życia i praktycznie je stosują. Tego rodzaju forma zdobywania wiedzy i umiejętności cieszy się w szkole powodzeniem, rodzice chętnie wyrażają zgodę na edukację na łonie natury. Niezaprzeczalny jest również pozytywny efekt wychowawczy tego rodzaju przedsięwzięcia.
16 stycznia 2013

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich

logo ko
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich prezentujemy przykład dobrej praktyki – Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich   Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich został zaakceptowany przez większość szkół w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Świadczy o tym coroczny udział uczniów z różnych placówek. Konkurs został także pozytywnie odebrany przez sponsorów, którzy fundują nagrody dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników, a także słodki poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów po zakończonym konkursie. Konkurs został wysoko oceniony przez nauczycieli ze szkół biorących w nim udział.  
16 stycznia 2013

Koło fotograficzne

zdjecie sample 1
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Koło fotograficzne   Forma pracy z dziećmi w postaci koła fotograficznego uczy w szczególny sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Uwrażliwia na piękno przyrody, uczy dostrzegania tego, na co w normalnych warunkach dziecko nie zwróciłoby uwagi. Dzieci dzięki prowadzonym zajęciom nabywają umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i poznają arkana sztuki fotografowania. Teoria połączona z praktyką daje wspaniałe efekty.
7 stycznia 2013

Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka

logo ko
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka   Praca z książką w przedszkolu jest doskonałym źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Dociera do dziecka w każdym potrzebnym momencie jego życia. Rozbudza chęć do poznawania nowych rzeczy wspomaga rozwój emocjonalny, estetyczny i moralny. Przedszkolaki odwiedzające bibliotekę mają założone karty, na których następuje rejestracja wypożyczanych bajek, baśni. Rodzice czytają dzieciom – dzieci słuchają i odzwierciedlają treści czytanych bajek na kartkach. Każda z nich jest stroną powstającej wspólnie z rodzicami opowieści. Powstałe ,, książeczki” uczestniczą następnie w konkursie literackim  pt. ,, Chodź opowiem Ci bajeczkę - moja własna książeczka”. Dzieci stają się prawdziwymi autorami. Rozwijają się ich zainteresowania czytelnicze, wzbogaca język, podnosi sprawność komunikowania się, rozwija pamięć, uczy myślenia, kształci umiejętność słuchania niezbędną w edukacji szkolnej.  
7 stycznia 2013

II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

logo ko
Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu prezentujemy przykład dobrej praktyki – II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”   Zamierzeniem organizatorów konferencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu oraz Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka jest nie tylko szeroka działalność promocyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim pobudzenie do refleksji i poszerzenie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni oraz ich opiekunowie. Konferencja zyskała aprobatę Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, którzy  objęli patronat honorowy nad konferencją.  
5 listopada 2012

Działalność koła plastycznego

zs specjalnych krosno odrzanskie
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim prezentujemy przykład dobrej praktyki – Działalność koła plastycznego   Udział uczniów w zajęciach koła plastycznego znacząco wpływa na usprawnianie zaburzonych funkcji dzieci. Wzbogacają one swoje doświadczenia poznawcze, rozwijają sprawność manualną, uczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w licznych konkursach plastycznych mogą poczuć radość z odnoszonych sukcesów, co ma olbrzymie znaczenie w procesie rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.