8 kwietnia 2013

W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu

w tajemniczym lesie big

Na wniosek dyrektora Publicznego Przedszkola w Drezdenku prezentujemy przykład dobrej praktyki – W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu

 

Wraz z rozwojem cywilizacji degradacji ulegają rozmaite ekosystemy. Aby Ziemia nadawała się do życia, należy uczyć dzieci żyć w zgodzie z przyrodą. Publiczne Przedszkole w Drezdenku od wielu lat prowadzi edukację leśną po to, by intuicyjne, pozytywne nastawienie dzieci do przyrody stało się zachowaniem świadomym. Przez kontakt ze światem roślin i zwierząt wszechstronnie wychowujemy dzieci – rozwijamy umysłowo i emocjonalnie, budzimy potrzeby estetyczne i społeczne, wyrabiamy sprawność fizyczną i kształcimy umiejętności.

 

Doświadczenia uzyskane w kontaktach z przyrodą wywołują u nich różnorodną aktywność. Jako efekt współpracy nauczycielki przedszkola i rodzica wydana została książka edukacyjna dla dzieci W tajemniczym Czarnym Lesie. Jej promocja zaplanowana została w ten sposób, by zintegrować środowiska zajmujące się wychowaniem, edukacją i zdrowiem dzieci, pokazać aktywne metody pracy nawiązujące do tematyki przyrodniczej oraz zachęcić dzieci i rodziców do edukacji leśnej.

 

 

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 3: Prezentacja

 

{gallery}/galerie/20130408/2{/gallery}