11 kwietnia 2013

Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkół partnerskich i instytucji współpracujących.

Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkółNa wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki – Wymiana polsko-niemiecka uczniów szkół partnerskich i instytucji współpracujących.

 

2 października 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Grundschule nr 1 w Forst. Od momentu gdy zaczęła się współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami, wspólnie zrealizowano już 26 projektów. Celem wszystkich projektów było nawiązanie przyjaźni między uczniami polskimi i niemieckimi, poznawanie swoich miejscowości, ich historii i tradycji, zwyczajów związanych z obchodzeniem różnych świąt, rywalizacja sportowa, wspólna praca w grupach polsko – niemieckich, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, współpraca z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wolontariatu. Podejmowane działania mają na celu poszerzenie zainteresowań uczniów, ich horyzontów myślowych, motywacji do nauki języków obcych oraz chęci poznania nowych rzeczy.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 2: Prezentacja