14 maja 2013

Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny – najfajniejszy świat.

Our S-COOLest worldNa wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny – najfajniejszy świat.

Działania nakierowane były na poznanie i porównanie bliźniaczych szkół z kilku krajów europejskich na poziomie różnych aspektów życia szkolnego. W projekcie wzięli udział uczniowie w wieku 11-16 lat z siedmiu szkół europejskich znajdujących się w Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Walii. Zadaniem projektu było zaprezentowanie swojej szkoły przez pryzmat siedmiu zadań głównych i kilku mniejszych. Uczniowie obserwowali, przeprowadzali wywiady, liczyli, mierzyli, a efekty swojej pracy przedstawili na rysunkach, zdjęciach, prezentacjach, tabelach i filmach.

 

Dzięki tym działaniom, uczniowie poszerzyli wiedzę na temat krajów pozostałych uczestników projektu, rozwinęli swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usprawnili umiejętność posługiwania się językiem angielskim. W ten sposób uczniowie w sposób często niekonwencjonalny odkrywali na nowo swoje szkoły, jeszcze bardziej się z nimi utożsamiali i poznawali bliźniacze placówki z innych europejskich państw. Praca nad projektem uświadomiła  uczniom, że szkoła to ważna  część ich świata oraz udowodniła, że nauka może być przyjemna i niezwykle satysfakcjonująca.

 

Projekt uzyskał Krajową Odznakę Jakości eTwinning- Quality Label, nadaną dnia 26.03.2013r. przez Tomasza Szymczaka (National Support Service Poland) i Marc Durando (Central Support Service).

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 2: Prezentacja