Kategoria: Przykłady dobrej praktyki

10 kwietnia 2013

Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.

Szkoły Uczącej Sie
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.   Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Uczącej się” – certyfikat jakości nauczania na lata 2012 -2015, nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2007/2008 przystąpiono do pilotażowego programu MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z ideą i zasadami oceniania kształtującego. W roku 2008/2009 kontynuowano działania przystępując do II modułu „Doskonalenie pracy szkoły”. W kolejnych latach szkoła prowadziła dalsze działania w tym zakresie, służące podniesieniu jakości nauczania, uzyskały one pozytywną opinię RAJ-u (Rady Jakości). 05.12.2012r. zorganizowano Panel Koleżeński, podczas którego zaprezentowano działania innym szkołom – członkom Klubu SUS.  
8 kwietnia 2013

W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu

w tajemniczym lesie big
Na wniosek dyrektora Publicznego Przedszkola w Drezdenku prezentujemy przykład dobrej praktyki – W Tajemniczym Czarnym Lesie – edukacja leśna w przedszkolu   Wraz z rozwojem cywilizacji degradacji ulegają rozmaite ekosystemy. Aby Ziemia nadawała się do życia, należy uczyć dzieci żyć w zgodzie z przyrodą. Publiczne Przedszkole w Drezdenku od wielu lat prowadzi edukację leśną po to, by intuicyjne, pozytywne nastawienie dzieci do przyrody stało się zachowaniem świadomym. Przez kontakt ze światem roślin i zwierząt wszechstronnie wychowujemy dzieci – rozwijamy umysłowo i emocjonalnie, budzimy potrzeby estetyczne i społeczne, wyrabiamy sprawność fizyczną i kształcimy umiejętności.   Doświadczenia uzyskane w kontaktach z przyrodą wywołują u nich różnorodną aktywność. Jako efekt współpracy nauczycielki przedszkola i rodzica wydana została książka edukacyjna dla dzieci W tajemniczym Czarnym Lesie. Jej promocja zaplanowana została w ten sposób, by zintegrować środowiska zajmujące się wychowaniem, edukacją i zdrowiem dzieci, pokazać aktywne metody pracy nawiązujące do tematyki przyrodniczej oraz zachęcić dzieci i rodziców do edukacji leśnej.    
8 kwietnia 2013

Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.

logo ko
Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.   Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zajął I miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.1.2/2011 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   W ramach projektu realizowane były pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, ukierunkowane na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz podnoszeniu jakości procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk ścisłych oraz specjalistycznych. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenia świadomości rodziców odnośnie przyszłości zawodowej ich dzieci i wzbogacił bazę szkolną i warsztat pracy nauczyciela.  
16 stycznia 2013

Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

zdjecie DP zary
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”   Poprzez realizację programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę o naturalnym środowisku, poznają różne regiony kraju i ich przyrodę, współpracują w grupie, uczą się poprzez działanie, rozwijają swoja osobowość. Poznają zasady zdrowego stylu życia i praktycznie je stosują. Tego rodzaju forma zdobywania wiedzy i umiejętności cieszy się w szkole powodzeniem, rodzice chętnie wyrażają zgodę na edukację na łonie natury. Niezaprzeczalny jest również pozytywny efekt wychowawczy tego rodzaju przedsięwzięcia.
16 stycznia 2013

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich

logo ko
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich prezentujemy przykład dobrej praktyki – Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich   Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich został zaakceptowany przez większość szkół w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Świadczy o tym coroczny udział uczniów z różnych placówek. Konkurs został także pozytywnie odebrany przez sponsorów, którzy fundują nagrody dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników, a także słodki poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów po zakończonym konkursie. Konkurs został wysoko oceniony przez nauczycieli ze szkół biorących w nim udział.  
16 stycznia 2013

Koło fotograficzne

zdjecie sample 1
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Koło fotograficzne   Forma pracy z dziećmi w postaci koła fotograficznego uczy w szczególny sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Uwrażliwia na piękno przyrody, uczy dostrzegania tego, na co w normalnych warunkach dziecko nie zwróciłoby uwagi. Dzieci dzięki prowadzonym zajęciom nabywają umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i poznają arkana sztuki fotografowania. Teoria połączona z praktyką daje wspaniałe efekty.
7 stycznia 2013

Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka

logo ko
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka   Praca z książką w przedszkolu jest doskonałym źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Dociera do dziecka w każdym potrzebnym momencie jego życia. Rozbudza chęć do poznawania nowych rzeczy wspomaga rozwój emocjonalny, estetyczny i moralny. Przedszkolaki odwiedzające bibliotekę mają założone karty, na których następuje rejestracja wypożyczanych bajek, baśni. Rodzice czytają dzieciom – dzieci słuchają i odzwierciedlają treści czytanych bajek na kartkach. Każda z nich jest stroną powstającej wspólnie z rodzicami opowieści. Powstałe ,, książeczki” uczestniczą następnie w konkursie literackim  pt. ,, Chodź opowiem Ci bajeczkę - moja własna książeczka”. Dzieci stają się prawdziwymi autorami. Rozwijają się ich zainteresowania czytelnicze, wzbogaca język, podnosi sprawność komunikowania się, rozwija pamięć, uczy myślenia, kształci umiejętność słuchania niezbędną w edukacji szkolnej.  
7 stycznia 2013

II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

logo ko
Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu prezentujemy przykład dobrej praktyki – II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”   Zamierzeniem organizatorów konferencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu oraz Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka jest nie tylko szeroka działalność promocyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim pobudzenie do refleksji i poszerzenie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni oraz ich opiekunowie. Konferencja zyskała aprobatę Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, którzy  objęli patronat honorowy nad konferencją.  
5 listopada 2012

Działalność koła plastycznego

zs specjalnych krosno odrzanskie
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim prezentujemy przykład dobrej praktyki – Działalność koła plastycznego   Udział uczniów w zajęciach koła plastycznego znacząco wpływa na usprawnianie zaburzonych funkcji dzieci. Wzbogacają one swoje doświadczenia poznawcze, rozwijają sprawność manualną, uczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w licznych konkursach plastycznych mogą poczuć radość z odnoszonych sukcesów, co ma olbrzymie znaczenie w procesie rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa