24 maja 2013

Realizacja programu własnego „Mały artysta” w ramach zajęć koła plastycznego

Realizacja programu własnego Mały artysta w ramachNa wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą prezentujemy przykład dobrej praktyki – Realizacja programu własnego „Mały artysta” w ramach zajęć koła plastycznego

 

Program koła plastycznego „Mały artysta” powstał w wyniku analizy wniosków, wypływających z osiągnięć i możliwości dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień. Działania podjęte w ramach koła plastycznego przyczyniły się do rozwijania zdolności i zainteresowań artystycznych wychowanków. Program promował dzieci zdolne poprzez udział w konkursach, wystawach organizowanych w środowisku lokalnym.

 

Działalność koła pozwoliła na gromadzenie doświadczeń poznawczych i twórczych, na odczuwanie pozytywnych doznań, emocji. Realizacja programu uzyskała szeroką akceptację dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

 

Opis działań koła, publikowano w lokalnej prasie „Tygodniku Kostrzyńskim”, „Samorządnym Kostrzynie”, ,,Przeglądzie lokalnym” oraz na stronach internetowych miasta i stronie internetowej przedszkola co przyczyniło się do promowania wartości wychowania przedszkolnego oraz promocji przedszkola w środowisku lokalnym. Analiza osiągnięć dzieci po realizacji programu pozwoliła na sformułowanie wniosków, dotyczących przyszłej pracy w zakresie rozwijania wiadzy i umiejętności.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 2: Prezentacja