10 kwietnia 2013

Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.

Szkoły Uczącej SieNa wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Podniesienie jakości nauczania poprzez działania zmierzające do uzyskania tytułu „Szkoły Uczącej Się”.

 

Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Uczącej się” – certyfikat jakości nauczania na lata 2012 -2015, nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2007/2008 przystąpiono do pilotażowego programu MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z ideą i zasadami oceniania kształtującego. W roku 2008/2009 kontynuowano działania przystępując do II modułu „Doskonalenie pracy szkoły”. W kolejnych latach szkoła prowadziła dalsze działania w tym zakresie, służące podniesieniu jakości nauczania, uzyskały one pozytywną opinię RAJ-u (Rady Jakości). 05.12.2012r. zorganizowano Panel Koleżeński, podczas którego zaprezentowano działania innym szkołom – członkom Klubu SUS.

 

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

 

{gallery}/galerie/20130410{/gallery}