17 maja 2013

„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.

zielszkolNa wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.

 

Zielone szkoły zawierają w jednej formie organizacyjnej wszystkie trzy zadania edukacyjne szkoły podstawowej: nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie. Dzięki atrakcyjnemu sposobowi poznawania rzeczywistości przez uczniów naszej szkoły rośnie skuteczność uczenia się.  Podczas pobytu w szkole każdy uczeń wyjeżdża 6 razy na zieloną szkołę, zawsze w inny region Polski. Dzięki temu wszechstronnie poznaje nasz kraj, środowisko przyrodnicze, dzieje, tradycje i zabytki.

 

 

Sprzyja to kształtowaniu  wartości patriotycznych młodego pokolenia. Podczas wyjazdów następuje integracja treści kształcenia z różnych przedmiotów, a poprzez łączenie teorii z praktyką utrwalanie zdobytej w szkole wiedzy. Szkoła Podstawowa w Osiecznicy jest placówką promującą zdrowie, a ruch, będący nieodłącznym składnikiem zielonych szkół jest niezbędny do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzięki systematycznej realizacji projektu następuje integracja nie tylko zespołów klasowych, ale i całego grona pedagogicznego oraz zacieśnianie współpracy wychowawców z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

 

{gallery}galerie/20130517/{/gallery}