Kategoria: Monitorowanie

3 listopada 2020

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na platformie SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w:

  • publicznych przedszkolach,
  • niepublicznych przedszkolach,
  • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • innych formach wychowania przedszkolnego

w okresie od października do listopada 2020 roku.

Proszę o wypełnienie arkusza na platformie nadzoru pedagogicznego SEO (https://seo2.npseo.pl).

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,  tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

28 października 2020

Obszar I Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący „Uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty, monitorowaniu podlega 5 % wszystkich typów szkół, w tym:

– szkoły podstawowe: 18

– licea ogólnokształcące: 3

– technika: 3

– szkoły branżowe I stopnia: 3

Lista szkół wskazanych do monitorowania w powyższym obszarze w załączeniu. Ankiety proszę wypełnić do końca stycznia 2021 r.

 

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,  tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

Obszar_I_wykaz szkół
Data: 2020-10-28, rozmiar: 394 KB
4 marca 2020

Obszar V Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Obszaru V „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”. Monitorowaniu podlegają publiczne i niepubliczne szkoły policealne, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego .

Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem orz wykazem szkół.

W ankiecie proszę uważnie zaznaczać typ szkoły.

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla, tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

Załącznik nr 9
Data: 2020-03-04, rozmiar: 20 KB
harmonogram_monitorowania_wdrazania_podstaw
Data: 2020-03-04, rozmiar: 14 KB
4 marca 2020

Obszar II Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Obszaru II „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

Monitorowaniu podlegają publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe ogólnodostępne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi i szkoły integracyjne.

Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem orz wykazem szkół.

W ankiecie proszę uważnie zaznaczać typ szkoły.

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla, tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

9 stycznia 2020

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący „Realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”. Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W zespole szkół arkusz wypełniamy dla każdego typu szkoły. Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla, tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

 

Harmonogram_monitorowania_realizacji_obowiązkowych_zajęć_wychowania_fizycznego_w_szkole

8 stycznia 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie w następujących obszarach:

  • realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole – publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
  • przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – szkoły ogólnodostępne i integracyjne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym – przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • prowadzenie działalności innowacyjnej – publiczne szkoły podstawowe;
  • wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie – publiczne i niepubliczne szkoły policealne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
  • kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – szkoły wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, dostępnego wcześniej w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce nadzór pedagogiczny https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020.  Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl proszę o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl proszę o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu. Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,                                 tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

18 grudnia 2019

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020. Prowadzenie działalności innowacyjnej

Uprzejmie informuję, że na platformie SEO dostępny jest arkusz monitorowania  – 2019 – Prowadzenie działalności innowacyjnej. Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.
Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza.

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,
tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl