3 listopada 2020

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na platformie SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w:

  • publicznych przedszkolach,
  • niepublicznych przedszkolach,
  • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • innych formach wychowania przedszkolnego

w okresie od października do listopada 2020 roku.

Proszę o wypełnienie arkusza na platformie nadzoru pedagogicznego SEO (https://seo2.npseo.pl).

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,  tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl