28 października 2020

Obszar I Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący „Uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty, monitorowaniu podlega 5 % wszystkich typów szkół, w tym:

– szkoły podstawowe: 18

– licea ogólnokształcące: 3

– technika: 3

– szkoły branżowe I stopnia: 3

Lista szkół wskazanych do monitorowania w powyższym obszarze w załączeniu. Ankiety proszę wypełnić do końca stycznia 2021 r.

 

Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,  tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

Obszar_I_wykaz szkół
Data: 2020-10-28, rozmiar: 394 KB