20 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Startuje XVI edycja Olimpiady Mediewistycznej, która jest prowadzona przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego, uczniowie innych typów szkół.

Zgłoszenia należy wysłać do 10.02.2023 r. wykorzystując formularz zgłoszenia na stronie http://alo.legnica.edu.pl.

Wszelkie pytania można kierować na adres dante164@wp.pl ewentualnie na telefon 660 73 28 37.

Załączniki

Informacja Olimpiada Mediewistyczna 2023
Data: 2022-12-20, rozmiar: 29 KB
REGULAMIN OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ
Data: 2022-12-20, rozmiar: 27 KB
podręczniki i lektury OM
Data: 2022-12-20, rozmiar: 22 KB