konkurs

3 października 2023

VI edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”

W imieniu Fundacji im. Heleny Kmieć zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”. Zgłoszony zespół uczestników, przez czas trwania edycji, wraz opiekunem realizuje akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. Na podstawie przesłanych materiałów i określonych kryteriów jury wybiera najlepsze projekty. Podczas wspólnego spotkania w Krakowie –  Gali Laureatów wyłaniana jest zwycięska grupa,
3 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Honorowym patronatem objął wydarzenie Minister Edukacji i Nauki. Załączniki REGULAMIN Konkursu Retorycznego 2023 r Data: 2023-10-03, rozmiar: 1 MB
3 października 2023

XXXI Olimpiada Informatyczna i XVIII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych na XXXI Olimpiadę Informatyczną jak też uczniów szkół podstawowych na XVIII Olimpiadę Informatyczną Juniorów. Załączniki Plakat_18 OIJ Data: 2023-10-03, rozmiar: 429 KB Plakat_31 OI Data: 2023-10-03, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki
29 września 2023

2. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Wolność 23-25.04.2024 r.

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biuro festiwalowe Festiwalu Teatralnego Wolność zapraszają serdecznie nauczycieli, instruktorów teatralnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych a przede wszystkim miłośników teatru do udziału w 2. edycji „Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Wolność”. Tematem jest walka o wolność w kontekstach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Załączniki Regulamin_FTW Data: 2023-09-29, rozmiar: 3 MB
29 września 2023

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Załączniki Regulamin Konkurs Fotograficzny Data: 2023-09-29, rozmiar: 95 KB Regulamin Konkurs Plastyczny Data: 2023-09-29, rozmiar: 29 KB Regulamin Konkurs Recytatorski Data: 2023-09-29, rozmiar: 73 KB Pobierz wszystkie pliki
28 września 2023

Międzynarodowy Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Szanowni Państwo, Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz edukacji i kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizuje  VII Edycję Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą. Załączniki Karta uczestnika 2024 Data: 2023-09-28, rozmiar: 27 KB Regulamin VIII EDYCJA Data: 2023-09-28,
22 września 2023

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biologicznej Juniorów

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz Fundacja Oświatowa „Szkoła Jak Dom” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej Juniorów. Załączniki Plakat_Olimpiada Biologiczna Juniorów Data: 2023-09-22, rozmiar: 919 KB Regulamin_Olimpiada Biologiczna Juniorów Data: 2023-09-22, rozmiar: 42 KB Pobierz wszystkie pliki
19 września 2023

Ogólnopolski konkurs „Złote Indeksy”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą są indeksy siedmiu kierunków studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, animacja kultury, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia.