7 września 2023

Naczelna Organizacja Techniczna ogłasza 50. Olimpiadę Wiedzy Technicznej oraz Konkurs Młody Innowator

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE

Serdecznie zapraszamy do udziału w 50 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w elektroenergetyce organizowanej przez FSNT NOT  (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna).

Organizacja olimpiady

 • ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE – 20 października 2023 r.
 • ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE – 4 stycznia 2024 r.
 • ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE – 6 kwietnia 2024 r.

 Cele olimpiady

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Więcej szczegółów:

https://owt.enot.pl/ w zakładce DOKUMENTY

 

 

KONKURS MŁODY INNOWATOR

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 17-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Cele konkursu

 • Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży
 • Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – uczy pracy zespołowej od pomysłu do realizacji
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Najlepsze prace są przedstawiane na krajowych wystawach wynalazków

Etapy konkursu

 • Etap szkolny – do 26 lutego 2024 r. – najlepsze prace wybierają nauczyciele i uczniowie w szkołach
 • Etap okręgowy – do 25 marca 2024 r. – wyboru najlepszych prac dokonują Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, zaproszeni eksperci
 • Etap ogólnopolski – do 25 kwietnia 2024 r. – wyboru najlepszych prac dokonują m.in: przedstawiciele FSNT-NOT, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych

Szczegóły na stronie:

https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvii-edycja-konkursu-mlody-innowator-20232024?department=centrala

Załączniki

Regulamin 50 OWT-IWE wraz z Porgramem
Data: 2023-09-07, rozmiar: 1 MB
Plakat OWT-IWE 2023 2024
Data: 2023-09-07, rozmiar: 831 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa