7 września 2023

Naczelna Organizacja Techniczna ogłasza 50. Olimpiadę Wiedzy Technicznej oraz Konkurs Młody Innowator

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE

Serdecznie zapraszamy do udziału w 50 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w elektroenergetyce organizowanej przez FSNT NOT  (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna).

Organizacja olimpiady

 • ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE – 20 października 2023 r.
 • ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE – 4 stycznia 2024 r.
 • ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE – 6 kwietnia 2024 r.

 Cele olimpiady

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • zachęcanie do lepszego przygotowania do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, rozwijania swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Więcej szczegółów:

https://owt.enot.pl/ w zakładce DOKUMENTY

 

 

KONKURS MŁODY INNOWATOR

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 17-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Cele konkursu

 • Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży
 • Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – uczy pracy zespołowej od pomysłu do realizacji
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Najlepsze prace są przedstawiane na krajowych wystawach wynalazków

Etapy konkursu

 • Etap szkolny – do 26 lutego 2024 r. – najlepsze prace wybierają nauczyciele i uczniowie w szkołach
 • Etap okręgowy – do 25 marca 2024 r. – wyboru najlepszych prac dokonują Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, zaproszeni eksperci
 • Etap ogólnopolski – do 25 kwietnia 2024 r. – wyboru najlepszych prac dokonują m.in: przedstawiciele FSNT-NOT, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych

Szczegóły na stronie:

https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvii-edycja-konkursu-mlody-innowator-20232024?department=centrala

Załączniki

Regulamin 50 OWT-IWE wraz z Porgramem
Data: 2023-09-07, rozmiar: 1 MB
Plakat OWT-IWE 2023 2024
Data: 2023-09-07, rozmiar: 831 KB