14 września 2023

II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Fundacja „Nasza Solidarność” zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz na stronie organizatora – https://solidarnosc-azoty.pulawy.pl/ii-ogolnopolski-konkurs-literacki/

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

Termin nadsyłania prac upływa 27 października 2023 r.

Załączniki