31 sierpnia 2023

Przedsięwzięcia Fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o dwóch przedsięwzięciach Fundacji Uniwersytet Dzieci – projektach edukacyjnych i programie na godziny wychowawcze “Ja w świecie emocji”. Program Uniwersytet Dzieci w Klasie, którego częścią są powyższe działania, uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Projekty edukacyjne to cykle 8 lekcji, połączonych tematycznie. Przeznaczone są dla klas 1-3 (np. projekt matematyczny, ekologiczny czy techniczny) oraz klas 4-8 (cykle na godziny wychowawcze). Scenariusze w projektach bazują na doświadczeniach, nauce przez zabawę, są kompleksowym wsparciem dla nauczyciela. Stanowią ciekawe uzupełnienie szkolnego programu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy do projektów rozpoczynają się 23 sierpnia i trwają do kwietnia 2024.

Szczegóły: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty

Program na godziny wychowawcze “Ja w świecie emocji” przeznaczony jest dla wychowawców klas 5-8 szkół podstawowych. Celem programu jest udostępnienie nauczycielom pełnego pakietu scenariuszy lekcji wychowawczych, tak by przez cały rok mogli wspierać swoich uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, szukaniu swoich mocnych stron czy stawianiu czoła cyberprzemocy. Pozwoli to również wychowawcom budować trwałą, wartościową relację z młodzieżą. Zapisy do programu “Ja w świecie emocji” trwają od 23 sierpnia do 15 października 2023. Udział jest bezpłatny.

Szczegóły: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/ja-w-swiecie-emocji

Załączniki

Baner_ja w swiecie emocji_prostokąt
Data: 2023-08-31, rozmiar: 46 KB
Baner_projekt_prostokąt
Data: 2023-08-31, rozmiar: 44 KB
Uniwersytet_Dzieci_w_Klasie_kuratorium.docx
Data: 2023-08-31, rozmiar: 170 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa