22 marca 2011

„Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013” – warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje  w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących  „Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013”.
22 marca 2011

Projekt Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.
22 marca 2011

Projekt edukacyjny „Akademia Letnia”.

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza absolwentów szkół humanistycznych oraz nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczących historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, etyki do bezpłatnego udziału w projekcie edukacyjnym „Akademia Letnia". Projekt realizowany będzie w dniach 4 - 12 lipca br. w Gdańsku lub okolicach.
14 lutego 2011

Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.

W ramach działalności Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 189 poz. 1493 ze zmianami) opracowany został dokument  Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb  „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.
9 lutego 2011

Przestrzeganie praw dziecka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego   Rzecznik Praw Dziecka przekazał wszystkim kuratorom oświaty informację o wpływających do jego Urzędu licznych sprawach dotyczących naruszania praw dziecka wynikających z ochrony jego danych osobowych. Rzecznik Praw Dziecka często proszony jest o interwencję w przypadkach publicznego ujawniania, np. na zebraniu z rodzicami,  informacji o chorobie dziecka, czy też  przekazywania przez szkoły informacji osobom prawnym lub fizycznym reklamującym się jako rzecznicy praw ucznia lub rzecznicy praw rodziców.
8 lutego 2011
logo_programu_5_porcji

Certyfikat bezpiecznej strony dla www programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

Strona internetowa ogólnopolskiego programu edukacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku” (www.5porcjiwszkole.pl) została doceniona przez serwis poświęcony edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie „Sieciaki”. Skierowany do dzieci dział strony www.5porcjiwszkole.pl otrzymał Certyfikat Bezpiecznej Strony. Oznacza to, że jest ona godna polecenia dla najmłodszych użytkowników Internetu.
14 stycznia 2011
erw

Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu

Komisja Europejska ogłasza rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu pod hasłem „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!” Organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce zajmuje się Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi i odpowiedzialnymi resortami.
14 stycznia 2011

Rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r.  (MP z 2011 r. Nr 1, poz. 1) rok 2011 obchodzony jest jako Rok Jana Heweliusza.