14 lutego 2011

Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.

W ramach działalności Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 189 poz. 1493 ze zmianami) opracowany został dokument  Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb  „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.

 

 

W przygotowanie dokumentu włączyli  się  eksperci ze służb i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie współpracujący z  Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W materiale zawarte są:

– najważniejsze informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

– obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie i wynikające z nich obowiązki dla przedstawicieli grup zawodowych odpowiedzialnych za reagowanie na przejawy, pomoc ofiarom, powstrzymanie sprawców i profilaktykę zjawiska,

– propozycje algorytmów postępowania interwencyjnego dla pracowników „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy,

– adresy instytucji, organizacji i placówek zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku na terenie województwa lubuskiego,

– adresy przydatnych stron internetowych związanych z omawianą tematyką,

– wzory pism i druków do zastosowania w sytuacjach związanych z przemocą domową.

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem, zwrócenie szczególnej uwagi na zadania placówek oświatowych oraz wykorzystanie w pracy szkoły procedur postępowania pracowników placówek oświatowych w sytuacji podejrzewania/uzyskania informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

 

 

W załączeniu: Procedury postępowania interwencyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie