14 lutego 2011

Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.

W ramach działalności Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 189 poz. 1493 ze zmianami) opracowany został dokument  Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb  „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie.

 

 

W przygotowanie dokumentu włączyli  się  eksperci ze służb i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie współpracujący z  Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W materiale zawarte są:

– najważniejsze informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

– obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie i wynikające z nich obowiązki dla przedstawicieli grup zawodowych odpowiedzialnych za reagowanie na przejawy, pomoc ofiarom, powstrzymanie sprawców i profilaktykę zjawiska,

– propozycje algorytmów postępowania interwencyjnego dla pracowników „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy,

– adresy instytucji, organizacji i placówek zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku na terenie województwa lubuskiego,

– adresy przydatnych stron internetowych związanych z omawianą tematyką,

– wzory pism i druków do zastosowania w sytuacjach związanych z przemocą domową.

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem, zwrócenie szczególnej uwagi na zadania placówek oświatowych oraz wykorzystanie w pracy szkoły procedur postępowania pracowników placówek oświatowych w sytuacji podejrzewania/uzyskania informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

 

 

W załączeniu: Procedury postępowania interwencyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa