14 stycznia 2011

Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu

erwKomisja Europejska ogłasza rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu pod hasłem „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!” Organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce zajmuje się Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi i odpowiedzialnymi resortami.

 

„Jeśli nasze nadzieje na stworzenie lepszego i bezpieczniejszego świata mają się skonkretyzować, a nie pozostać tylko w sferze marzeń, bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebować zaangażowania wolontariuszy” powiedział Kofi Annan. W tym właśnie duchu 100 milionów Europejczyków poświęca swój czas i swoją specjalistyczną wiedzę, pomagając potrzebującym i dając coś od siebie społecznościom, w których żyją: emerytowany nauczyciel sztuki prowadzi w muzeum wykłady dla zagranicznych zwiedzających, poświęcone arcydziełom sztuki europejskiej; uczeń szkoły średniej czyta chorym dzieciom przebywającym w szpitalu; były reprezentant kraju w piłce nożnej trenuje zawodników klubu z sąsiedztwa. Istniejący stan rzeczy można bowiem zmienić na tysiąc sposobów. Aby podkreślić te wysiłki i zachęcić innych obywateli do ich podejmowania, Komisja Europejska ogłosiła dziś rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, oraz Jean-Marc Delizée, belgijski Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i posłanka do Parlamentu Europejskiego, Marian Harkin, przedstawili hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu: „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!” (źródło: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1640&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en).

 

Wyznaczono cztery główne cele roku 2011 jako Europejskiego Roku Wolontariatu:

– zmniejszenie barier dla wolontariatu w UE;

– mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu;

– wynagradzanie i uznawanie działań wolontariackich;

– szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

 

Głównym zadaniem kampanii medialnych Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce będzie promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących.


Oficjalną stroną Europejskiego Roku Wolontariatu jest www.europa.eu/volunteering (link http://europa.eu/volunteering/en/home2)

Ponadto szczegółowe informacje znajdują się na stronie Alliance: www.eyv2011.eu

 

Natomiast na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce Wolontariat – Europejski Rok Wolontariatu znajdą Państwo kluczowe informacje o planowanych działaniach, jak również dokument o nazwie Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, będący vademecum obchodów Roku w naszym kraju.
(www.pozytek.gov.pl/ERW,2011,-,Krajowy,Plan,Dzialania,1133.html)