5 września 2023

Zarządzenie Nr 399/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie dodawania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych do określonego przez lubuskiego kuratora oświaty wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Załączniki