7 września 2023

BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024

1 września 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Udział w akcji jest bezpłatny, a na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października.

W rekrutacji mogą wziąć udział:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe
  • drużyny harcerskie
  • ochotnicze hufce pracy
  • oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży

Zadaniem nauczyciela jest na podstawie otrzymanego pakietu  materiałów edukacyjnych – konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo  przeprowadzenie lekcji.

Przygotowywanie indywidualnych życzeń od uczniów  na stronę https://wpis.dumnizpowstancow.pl/ nie jest w tej edycji obowiązkowe.

Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Link do sprawozdania: https://forms.gle/rGCSXqA4nqusE1ea8

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w seminarium – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2023. Szczegóły na stronie: https://bohateronwtwojejszkole.pl/seminarium.

Szczegóły na stronie https://bohateronwtwojejszkole.pl/