13 września 2023

Szkolenie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w zakresie szkolnego Koordynatora Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole oraz tych nauczycieli, którzy do tej pory nie zostali przeszkoleni.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się (do 29 września) za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl  z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon, adres e-mail – do nauczyciela. Do osób zakwalifikowanych zostaną wysłane e-maile potwierdzające przyjęcie na szkolenie.

Termin szkolenia – sobota 7 października 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00.

Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b.

Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.

Szkolenie jest bezpłatne.

Podobne szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim

Zmiany w podstawach programowych przedmiotu technika 2023/24