Kategoria: Wyprawka szkolna

18 grudnia 2023

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”. Ww. druk można pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków” bądź klikając bezpośrednio w LINK Rozliczenie z realizacji programu,
21 grudnia 2022

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego   W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”.
15 grudnia 2020

Rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z: – „Tabelą rozliczenia rocznego”. Ww. druk dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem:
bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.
26 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy Szkół
województwa lubuskiego   W związku z licznymi telefonami i pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., dotyczącymi sposobu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą  o upowszechnienie informacji o ww.
7 lipca 2020

Pomoc uczniom niepełnosprawnym – szacunkowe dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego   W związku z podjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowań do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
5 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 2 sierpnia 2019 r., weszła w życie Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
17 czerwca 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego W związku z podjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowań do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r.
24 września 2018

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2018 r. uchwały Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.
20 czerwca 2017
logo_ko

Wyprawka szkolna” – Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym  realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2017 r.  zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych ze szkół i placówek oświatowych  nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.