7 lipca 2020

Pomoc uczniom niepełnosprawnym – szacunkowe dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

 

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowań do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uchwała wraz z załącznikiem oraz rozporządzenie dostępne będą po podpisaniu przez Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania  w BIP Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce wzory wniosków i przesłanie w terminie do 15 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu) wyłącznie w formie papierowej  do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10. Proszę również  o przekazanie informacji negatywnych.