26 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy Szkół
województwa lubuskiego

 

W związku z licznymi telefonami i pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., dotyczącymi sposobu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą  o upowszechnienie informacji o ww. programie na stronach internetowych oraz w gablotach szkół i urzędów, w miejscach powszechnie dostępnych dla obywateli.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej   w zakładce Aktualności/Wiadomości/Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.