12 czerwca 2013

Identyfikacja potrzeb dyrektorów szkół/placówek w Polsce w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji projektu pt. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” zwraca się z prośbą do Państwa dyrektorów o wypełnienie ankiety w terminie do 25 czerwca 2013 r.
Ankieta jest anonimowa i została zamieszczona na stronie http://ankieta.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/
4 czerwca 2013

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli dotyczący nauczania przyrody w liceach i technikach od roku szkolnego 2013/2014

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych opracowała poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół Przyroda w liceach i technikach, który z gotowymi materiałami – karty pracy, kartoteki i materiały źródłowe oraz scenariuszami lekcji jest dostępny do pobrania pod adresem: www.ebis.ibe.edu.pl/nowaprzyroda  
4 czerwca 2013

Seminarium dla nauczycieli języka francuskiego szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystyczno-hotelarskim

Ambasada Francji w Polsce, Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur oraz grupa Accor reprezentowana przez hotel NOVOTEL w Katowicach zaprasza nauczycieli języka francuskiego szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystyczno-hotelarskim na seminarium poświęcone nauczaniu przedmiotów zawodowych z dziedziny hotelarstwa i turystyki.
27 maja 2013

Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny „BiznesKlasa UNICEF”

bikla
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich prezentujemy przykład dobrej praktyki – Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny „BiznesKlasa UNICEF”.   Edukacja młodzieży w zakresie rozmaitych problemów współczesnego świata stała się inspiracja do podjęcia działań związanych z realizacja projektu „BiznesKlasa UNICEF”. W ramach przeprowadzonej akcji uczniowie Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W oparciu o specjalnie przygotowane materiały edukacyjne dowiedzieli się,
27 maja 2013

Konferencja „Podnoszenie efektywności kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej”

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na konferencję  pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w  szkole ponadgimnazjalnej”, która odbędzie się 12 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.      Podczas spotkania przekazane zostaną informacje  dotyczące zmian wprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych, efektów kształcenia uczniów lubuskich szkół oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk.    Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o osobisty udział w konferencji dyrektora szkoły.
24 maja 2013

Konferencja „Nauka, Edukacja, Technologie – dobre praktyki Cyfrowej Szkoły”

edu science lite
Biuro Projektu Eduscience zaprasza na Konferencją „Nauka, Edukacja, Technologie - dobre praktyki Cyfrowej Szkoły , upowszechniającą Projekt Eduscience Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się 3  czerwca 2013 r. w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie http://konferencja.eduscience.pl/
24 maja 2013

Gimnastyka Smyka – innowacja pedagogiczna.

rozspiewane przedszkole nr34
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Gimnastyka Smyka – innowacja pedagogiczna.   Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, wpływa na rozwój ogólny i muzyczny. Poprzez muzykę możemy rozwijać fantazje, wyzwalać energię, ekspresję, dawać możliwość wypowiadania się poprzez ruch w muzyce. Zajęcia te uczą dzieci wypełniać ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać się w określonej przestrzeni i kierunku, rozwijać wyobraźnię. Poruszają procesy poznawcze od spostrzegania, klasyfikowania do wartościowania. Zajęcia te pomagają rozładować emocje, wyładować agresję, kształtują estetykę i harmonię ruchów.  
24 maja 2013

„Odzieżówka czyta dzieciom”

Odzieżówka czyta dzieciom
Na wniosek dyrektor Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki –  „Odzieżówka czyta dzieciom”   „Odzieżówka czyta dzieciom” – działanie skierowane do dzieci z „Zawarcia”, rozwija wyobraźnię i zainteresowania czytelnicze maluchów. Młodzieży pozwala rozwijać umiejętność pracy zespołowej i społecznej. Innowacyjność działania polega na współpracy między uczniami szkoły ponadgimnazjalnej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki tej współpracy szkoła może działać dla społeczności osób niepełnosprawnych (przedszkole integracyjne) oraz dzielnicy – Zawarcie. Placówka staje się w ten sposób ośrodkiem kultury – rozwijanie czytelnictwa.  
24 maja 2013

Realizacja programu własnego „Mały artysta” w ramach zajęć koła plastycznego

Realizacja programu własnego Mały artysta w ramach
Na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą prezentujemy przykład dobrej praktyki – Realizacja programu własnego „Mały artysta” w ramach zajęć koła plastycznego   Program koła plastycznego „Mały artysta” powstał w wyniku analizy wniosków, wypływających z osiągnięć i możliwości dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień. Działania podjęte w ramach koła plastycznego przyczyniły się do rozwijania zdolności i zainteresowań artystycznych wychowanków. Program promował dzieci zdolne poprzez udział w konkursach, wystawach organizowanych w środowisku lokalnym.   Działalność koła pozwoliła na gromadzenie doświadczeń poznawczych i twórczych, na odczuwanie pozytywnych doznań, emocji. Realizacja programu uzyskała szeroką akceptację dzieci, rodziców i nauczycieli.  
21 maja 2013

Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole

ore
Publikacja omawia różne aspekty krzywdzenia dzieci w rodzinie  ‐  formy krzywdzenia, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Poszczególne rozdziały są  poświęcone rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom przemocy wobec dziecka. Poradnik zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych. Do pobrania 
17 maja 2013

„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.

zielszkol
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy prezentujemy przykład dobrej praktyki –  „Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne miejsce.   Zielone szkoły zawierają w jednej formie organizacyjnej wszystkie trzy zadania edukacyjne szkoły podstawowej: nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie. Dzięki atrakcyjnemu sposobowi poznawania rzeczywistości przez uczniów naszej szkoły rośnie skuteczność uczenia się.  Podczas pobytu w szkole każdy uczeń wyjeżdża 6 razy na zieloną szkołę, zawsze w inny region Polski. Dzięki temu wszechstronnie poznaje nasz kraj, środowisko przyrodnicze, dzieje, tradycje i zabytki.
14 maja 2013

Dzień Otwarty – organizacja imprezy

do-organizacja
Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Dzień Otwarty – organizacja imprezy   Celem nadrzędnym przedsięwzięcia było zorganizowanie Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i nawiązanie bliższej współpracy z młodzieżą Gutenberg Obreschule oraz Dnia Wiosny dla gimnazjalistów. Zorganizowana impreza to ciekawe i pomysłowe przedsięwzięcie, które zyskało uznanie wśród społeczności gimnazjalnej i uczniów klas szóstych szkół podstawowych. To połączenie nauki, zabawy i sportu, dające możliwości zdobywania wiedzy, rozwijania swoich pasji i odkrywania talentów.
14 maja 2013

Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny – najfajniejszy świat.

Our S-COOLest world
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt eTwinning „Our S-COOLest world” Nasz szkolny - najfajniejszy świat. Działania nakierowane były na poznanie i porównanie bliźniaczych szkół z kilku krajów europejskich na poziomie różnych aspektów życia szkolnego. W projekcie wzięli udział uczniowie w wieku 11-16 lat z siedmiu szkół europejskich znajdujących się w Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Walii. Zadaniem projektu było zaprezentowanie swojej szkoły przez pryzmat siedmiu zadań głównych i kilku mniejszych. Uczniowie obserwowali, przeprowadzali wywiady, liczyli, mierzyli, a efekty swojej pracy przedstawili na rysunkach, zdjęciach, prezentacjach, tabelach i filmach.