28 lutego 2018

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,

1 marca obchodzimy w naszym kraju Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nazwą tą zwykło się określać członków polskich organizacji niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę. Byli to w większości prości ludzie, przywiązani do tradycji, rozpoczynający dzień od Mszy św., a w chwilach wolnych odmawiający różaniec. W swoich szeregach nie mieli poetów, więc nie zostały po nich piękne wiersze.

Nazwę żołnierzy wyklętych wymyślił i upowszechnił historyk Leszek Żebrowski. Nawiązywał do celowej polityki władz komunistycznych, która kazała nazywać polskich patriotów leśnymi bandytami, po śmierci pochowanymi w nieznanych miejscach, skazanymi na zapomnienie. Żołnierze Niezłomni, bo tak też w wolnej Polsce są określani, nie godzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 r. oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Na skutek walki i aresztowań ze strony wojsk sowieckich i wspierających ich formacji komunistycznych sił bezpieczeństwa, liczba członków podziemia niepodległościowego nieustannie malała. Wielu wolało zginąć niż uznać obcą dominację. Ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak – „Lalek” zginął w obławie w październiku 1963 r.

O Żołnierzach Wyklętych przed odzyskaniem przez Polskę suwerenności mówiło się wyłącznie źle lub pomijano ich walkę milczeniem. Jednak powrócili w glorii chwały. 1 marca oddajemy im cześć. Chciałabym, aby nie tylko tego dnia gościli w naszych sercach i umysłach.

Dlatego proszę Państwa o uczczenie w szkołach pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Lubuski Kurator Oświaty

  (-) Ewa Rawa