22 marca 2018

Spotkanie grupy roboczej 2. Komitetu ds. Edukacji Międzyrządowej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej

W dniach 13-15.03.2018 r. w Brzegu odbyło się spotkanie grupy roboczej 2. (szkolnictwo zawodowe) Komitetu ds. Edukacji Międzyrządowej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej. Organizatorem spotkania był Opolski Kurator Oświaty. Na zaproszenie Lubuskiego Kuratora Oświaty udział w spotkaniu wzięli: dyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. Pani Beata Korban, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Pani Arleta Śniatecka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu Pan Zbigniew Stebelski, dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą Pan Leszek Naumowicz. Nasza delegacja wraz z przedstawicielami szkół województwa opolskiego, wrocławskiego i zachodniopomorskiego oraz szkół niemieckich wzięła udział w seminarium specjalistycznym dla animatorów polsko-niemieckich wymian w ramach szkolnictwa zawodowego. Na spotkaniach poruszana była tematyka dotycząca reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce, współpracy z pracodawcami, polsko-niemieckiej współpracy szkół zawodowych, możliwości i zasad udziału w praktykach zagranicznych uczniów niepełnosprawnych. Spotkania, które odbywają się cyklicznie w ramach 2. grupy roboczej, mają na celu nawiązywanie kontaktów i pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami na obszarze Polski i Niemiec oraz podniesienie wiedzy w zakresie wymiany uczniów szkół zawodowych.