12 marca 2018

Pozyskiwanie środków na działania w ramach „Roku dla Niepodległej”

Informujemy, że w dniu 23 marca zakończy się nabór wniosków do konkursu „Niepodległa 2018”, w ramach którego samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki finansowe na realizację działań zwiększających włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Szczegółowe informacje oraz założenia konkursu dostępne są pod linkiem: https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/

Ponadto w ramach programu rządowego „Niepodległa” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało realizację projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”, który zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami.

W ramach programu szkoły będą mogły składać w 2018 r. w drodze rozporządzenia wnioski na organizację:

  • wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową
    państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.
  • innych działań w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozporządzenie wejdzie w życie w kwietniu br., natomiast dofinansowanie szkół będzie możliwe od maja do grudnia 2018 r. Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota 2 mln zł.

Program będzie kontynuowany do 2020 roku, a na jego realizację przeznaczono łącznie 6 900 000zł.