21 lutego 2018

Obchody Dnia Krajobrazu.

Informujemy, że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz trzeci 20 października 2018 r. odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Tegorocznym tematem przewodnim są funkcje krajobrazu, w związku z czym obchody Dnia Krajobrazu upływać będą pod hasłem „Ochrona krajobrazu z  korzyścią dla nas”..

Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajoznawczych.

Zachęcamy nauczycieli do aktywności na rzecz podnoszenia świadomości krajobrazowej wśród uczniów od najwcześniejszych lat szkolnych, w tym do organizacji spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Szczegółowe informacja na temat Dnia Krajobrazu  dostępna  są na stronie:

www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu