21 lutego 2018

Akademia Młodego Europejczyka 2 – zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) rozpoczyna realizację kolejnego działania w ramach projektu „Akademia Młodego Europejczyka 2”, tj. cyklu 16 wykładów z zakresu problematyki europejskiej, adresowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.

Proponowana tematyka wykładów (czas każdego wykładu – 45 min):

  1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska.
  2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
  3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej 4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
  4. Jeśli nie euro to co?
  5. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny 7. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.pecsa.edu.pl/projekty-akademia-mlodego-europejczyka-2/rejestracja