Kategoria: Doskonalenie zawodowe

25 listopada 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujacych kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu


Szanowni Państwo Dyrektorzy technikum, zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych)

  Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30 listopada 2016 roku rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
3 czerwca 2016

Uniwersytet Zielonogórski – uruchomienie naboru na nowy kierunek : Stosunki Międzykulturowe

UniwersytetZielonogorski

W związku z prośbą Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. nadzw. dra hab. Ryszarda Zaradnego  informujemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych o uruchomieniu  naboru na NOWY kierunek:       STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE Podczas studiów magisterskich młodzież będzie miała okazję zgłębiać tajniki:   – bezpieczeństwa i studiów strategicznych,
– współczesnej dyplomacji,
– integracji europejskiej,
– międzynarodowej polityki handlowej,
– studiów pozaeuropejskich (studia azjatyckie,
12 maja 2016

Szkolenie „Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe”

ore
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE zaprasza nauczycieli konsultantów 
i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych ds. języków obcych na szkolenie zatytułowane Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.  
27 kwietnia 2016

„Glottodydaktyka. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” – konferencja upowszechniająca języki obce

pwsz 2016
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z  Technische Hochschule Wildau z Niemiec oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim organizuje w czwartek, 28 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00 – 18.30 V międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych”

zatytułowaną „Glottodydaktyka. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”.  
1 marca 2016

Konferencja naukowa CYWILIZACYJNE WYZWANIA INFORMATYKI

pwsz
Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy Wydziału Edukacji Miasta Gorzów Wielkopolski organizuje konferencję naukową pn. CYWILIZACYJNE WYZWANIA INFORMATYKI.   Konferencja odbędzie się 9 marca 2016 r. od godz. 12:00 Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym programie konferencji.  
20 stycznia 2016

Nabór do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

centrum edukacji obywatelskiej
Trwa rekrutacja do przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym semestrze CEO proponuje programy: dla dyrekcji i kadry pedagogicznej, które pomagają rozwijać kompetencje liderskie, ułatwiają współpracę z nauczycielami/kami oraz wspierają ich w stosowaniu efektywnych i sprawdzonych metod nauczania m.in. oceniania kształtującego – program Szkoła Ucząca Się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności - w szczególności Nauczycielska Akademia Internetowa i Studia Podyplomowe Liderów Oświaty;

dla nauczycieli przedmiotowych - propozycje projektów edukacyjnych, które są realizowane przez zespoły uczniowskie pod okiem opiekunów/ek z zakresu edukacji globalnej, ekologicznej, obywatelskiej, historycznej i kulturalnej. Programy te pozwalają zaangażować uczniów i uczennice w atrakcyjne, społecznie ważne
i wartościowe poznawczo przedsięwzięcia:
19 października 2015

Projekt „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia”

uniwersystet lodzki
Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z pracownikami naukowymi z innych instytucji, realizuje pod kierunkiem prof. nadzw. dra. hab. Andrzeja M. Kaniowskiego projekt „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia”
19 października 2015

Prelekcja i dyskusja  na temat odpowiedzialności i zagrożeń jakie niosą za sobą dopalacze i narkotyki.

policja gorzow new2014
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp.   Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje cykl działań skierowanych do środowiska oświatowego miasta Gorzowa Wlkp. na temat odpowiedzialności i zagrożeń jakie niosą za sobą  dopalacze i narkotyki.
Pierwsze spotkanie (prelekcja powiązaną z dyskusją) odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz. 14.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego 122.
Zapraszamy Państwa Dyrektorów (w przypadku braku możliwości udziału prosimy o oddelegowanie wicedyrektora) wraz z pedagogami szkolnymi do udziału w spotkaniu.
29 kwietnia 2015

Konsultacje dotyczące otwartego konkursu ofert w 2015 roku w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 – 2016” organizowanego na terenie województwa lubuskiego.

logo ko
W związku z ogłoszonym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w dniu 20 kwietnia 2015 roku otwartym konkursem ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 4, 5 i 7 maja br. odbędą się konsultacje dotyczące procedury aplikowania i sposobu realizacji zadań w ramach ww. Programu.  
10 marca 2015

Badanie potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia – 2015

ankieta
Działając na podstawie przepisów art.31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeprowadzi badania potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego.   ankieta.ko-gorzow.edu.pl