5 września 2019

Szkolenia nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Istnieje możliwości otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia nauczycieli z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu „Lekcja:Enter”. O wsparcie w postaci grantu do 450 tys. złotych (nie jest wymagany wkład własny) mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego w partnerstwie z PDN organizacje pozarządowe w partnerstwie z PDN szkoły wyższe w partnerstwie z PDN.

Przez najbliższe 4 lata w ramach projektu Lekcja:Enter przeszkolonych zostanie ponad 75 tysięcy nauczycieli. Szkolenia obejmą 9 ścieżek edukacyjnych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Jednym z głównych celów projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania i tworzenia różnego rodzaju e-zasobów, które będą mogli wykorzystać podczas prowadzonych zajęć. Nauczyciele dostaną dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie skorzystają z webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 2 września 2019r. za pośrednictwem platformy grantowej na stronie www.lekcjaenter.pl, na której znajdują się informacje dotyczące projektu oraz procesu naboru wniosków grantowych.

 

W sierpniu, w całej Polsce, odbywają się spotkania dla zainteresowanych otrzymaniem grantu. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie www.lekcjaenter.pl