18 września 2019

Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych.

Szanowni Państwo

W związku z zapisami Rozporządzenia  MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa   zawodowego (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1675) oraz w oparciu o zalecenia dokumentu: Podstawowe Kierunki Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019 / 2020, realizowany jest obecnie ogólnopolski projekt, którego celem głównym jest przygotowanie w szkołach wszystkich typów (poczynając od szkoły podstawowej) kadry nauczycieli dysponujących kompetencjami z zakresu poradnictwa  edukacyjno – zawodowego.

Projekt ma rekomendację Ministra Edukacji Narodowej program szkolenia realizowany w ramach projektu został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

CAŁKOWICIE BEZPŁATNE szkolenia z zakresu poradnictwa  edukacyjno – zawodowego dla nauczycieli z województwa Lubuskiego odbywają  się w Zamku Kliczków.

Z  jednej szkoły / placówki w szkoleniu może wziąć udział  2 nauczycieli.

Z zespołu szkół może wziąć udział po 2 nauczycieli z każdego typu szkoły wchodzącej w skład  zespołu.

Uczestnicy  mają zapewnione bezpłatnie:

  • szkolenie  w wymiarze 20 godz. (3 dni:  czwartek – piątek – sobota),
  • bezpłatny pobyt w hotelu (noclegi i wyżywienie),
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
  • zajęcia w grupach 15 osobowych,
  • dwóch specjalistów – prowadzących zajęcia.

 

Terminy szkoleń (do wyboru):

26-28.09.2019r.

03-05.10.2019r.

24-26.10.2019r.

07-09.11.2019r.

14-16.11.2019r.

21-23.11.2019r.

05-07.12.2019r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje o projekcie zawierają załączniki.

Zgłoszenia można kierować pod nr tel.: 604 534 504 lub e-mail bozenastankowska@o2.pl

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-09-18, rozmiar: 964 KB
Pismo informacyjne
Data: 2019-09-18, rozmiar: 35 KB
Umowa szkoleniowa
Data: 2019-09-18, rozmiar: 62 KB