22 października 2020

„Dziecko z cukrzycą” szkolenie on – line dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko
z cukrzycą”, które jest skierowane do pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Tym razem szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu on–line w dniu 4 listopada 2020 r. w godz.10.00-14.00

Organizatorem szkolenia jest Lubuski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkolenie poprowadzi Pani dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kocińska, która pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Efektem szkolenia będzie przygotowanie pracowników przedszkoli oraz nauczycieli
szkół podstawowych do sprawowania opieki nad uczniem z cukrzycą. Szkolenie wzmocni kompetencje pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole. Efektem długofalowym szkolenia będzie zapewnienie dzieciom z cukrzycą uczęszczającym do szkół harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju umiejętności społecznych kształtowanych w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem szkolenia będzie wskazanie możliwości i zasad współpracy pracowników oświaty z rodziną dziecka oraz pracownikami ochrony zdrowia, warunkujące kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić swój udział rejestrując się pod poniższym linkiem. Po rejestracji otrzymacie Państwo na dwa dni przed szkoleniem, dostęp do platformy szkoleniowej.

  • Ilość miejsc ograniczona,
  • Adres do konferencji online zostanie rozesłany drogą mailową po zarejestrowaniu się.

Rejestracja na konferencję online https://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

Załączniki

Ramowy Program Szkolenia Dziecko z cukrzycą 2020-1
Data: 2020-10-22, rozmiar: 562 KB