4 lutego 2021

Webinar „Aplikowanie w Programie Edukacja w roku 2021”

FRSE regionalny punkt informacyjny

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,

Lubuski Kurator Oświaty i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają
na spotkania informacyjne, organizowane w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wiekopolskim „Aplikowanie w Programie Edukacja w roku 2021”.

 

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. W programie mogą aplikować wszystkie typy szkół oraz placówki oświatowych z wyjątkiem przedszkoli.

Spotkanie jest nieodpłatne i odbędzie się w formie online w dniu 9 lutego 2021 r., w godz. 13.00 – 15.30.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego. Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów programu oraz omówienie zasad trwającego do 12 kwietnia br. naboru.

Z jednej szkoły lub placówki można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. REJESTRACJA będzie prowadzona do dnia 9 lutego 2021 (wtorek), do godz. 10.00.

Informacja na temat zakwalifikowania do udziału w spotkaniu wraz z linkiem do spotkania na platformie Microsoft Teams zostanie wysłana do zakwalifikowanych osób mailowo.

Zgłoszenie się do udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie ich do Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z działalnością FRSE.

REJESTRACJA