Kategoria: Wyprawka szkolna

20 czerwca 2017

Wyprawka szkolna” – Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r.

logo_ko
Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym  realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2017 r.  zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych ze szkół i placówek oświatowych  nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.