Kategoria: BRD

5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

  Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów do udziału w Lubuskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej. Współorganizatorami Konkursu są Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze,
14 października 2019

Szkolenie nauczycieli zajmujących się Wychowaniem Komunikacyjnym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego (WK). Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.
14 października 2019

Przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy na motorower (AM).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza chętnych nauczycieli do współpracy przy organizacji projektu. Celem projektu jest pomoc młodzieży w szkoleniu teoretycznym do uzyskania prawa jazdy na motorower (AM). Do realizacji projektu zostanie udostępniona Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM. Załączniki 2019 deklaracja udziału nauczyciela Data: 2019-10-14, rozmiar: 37 KB 2019 Umowa nau BRD AM Data: 2019-10-14, rozmiar: 61 KB Pobierz wszystkie pliki
10 września 2019

Życie po wypadku drogowym

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., wspólnie z policją niemiecką, zaprasza na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. gdzie, w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, przeprowadzi konferencję pt. „Życie po wypadku drogowym”. Konferencja odbędzie w dniu 20 września 2019 roku w godz. 9:00-16:00 Tematem przewodnim konferencji będzie zdarzenie drogowe (symulacja prawdziwego wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego z naczepą oraz pojazdu osobowego), przyczyny jego powstania,
13 maja 2019

Wyniki etapu wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018/2019

Komisja Wojewódzka Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018/2019 przeprowadziła 11.05.2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze etap wojewódzki konkursu. Załączniki Wyniki e. wojewódzkiego 2018/2019 Data: 2019-05-13, rozmiar: 76 KB
11 stycznia 2019

BRD – WORD Zielona Góra zaprasza nauczycieli do współpracy przy organizacji projektu

W związku z licznymi pytaniami zainteresowanych osób, została przedłużona rekrutacja nauczycieli do projektu Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM – edycja 2018/2019. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 11.02.2019 r. W tym celu należy przesłać skan deklaracji uczestnictwa w projekcie na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl. Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli szkół podstawowych zajmujących się wychowaniem komunikacyjnym.
W celu zachęcenia informujemy, że biorąc udział istnieje możliwość uzyskania wynagrodzenia w kwocie nawet 2300 zł brutto za każdą prowadzoną 10 osobową grupę uczniów.
26 lutego 2018

Lubuskie Ogólnopolskie Turnieje BRD 2017/2018

W artykule znajdą Państwo informacje o zasadach przeprowadzenia na terenie woj. lubuskiego w roku 2017/2018 Ogólnopolskich Turniejów BRD.  Informacja ma charakter historyczny ponieważ od roku szkolnego 2018/2019 ww. konkurs, dla uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego, organizowany będzie na nowych zasadach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/.   Załączniki TEST WIEDZY SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 Wojewódzki 1 wydruk Data: 2018-06-29, rozmiar: 177 KB TEST WIEDZY SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 wojewódzkie PREZENTACJA 25 + 10 Data: 2018-06-29,