29 kwietnia 2024

Etap wojewódzki Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024

Prezentujemy informacje dotyczące organizacji etapu wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024.

Miejsce i termin organizacji  etapu wojewódzkiego LKBRD

17 maja 2024 r. godzina 9:30
Szkoła Podstawowa w Kargowej;
ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa.

Zadanie 1. jazda wyznaczonym pasem (JWP)

Przeszkodę pokonujemy w obie strony. Sygnalizowanie, tak jak w ruchu drogowym, musi być poprzedzone obejrzeniem się w stronę, w którą będziemy sygnalizować. Sygnalizować należy między liniami – na całym 3 m odcinku.

Zadanie 2. wolna jazda w miejscu (WJ)

Start – przednie koło na linii startu.
Koniec – przednie koło na linii końcowej lub po upływie 30 sek.

Rowery w dyspozycji organizatorów

Zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3.

Opis punktacji znajdą Państwo w regulaminie Regulamin LK BRD 2023/24

Wymagania obowiązujące na poszczególnych etapach

 1. Wymagania, znaki i sygnały drogowe (docx); Znaki drogowe;
 2. Wymagania, prawo o ruchu drogowym;
 3. Wymagania, o kierujących pojazdami;
 4. Wymagania, pierwsza pomoc – podstawa programowa edb;
 5. Uwagi do korzystania z wymagań.

Kolejność miejsc w etapie wojewódzkim

O kolejności miejsc decyduje wynik uzyskany w etapie wojewódzkim a w przypadku równej liczby punktów, uzyskany wynik w konkurencji testu, następnie: MRD, TJ, PP, w następnej kolejności wynik etapu rejonowego, wynik etapu szkolnego.

W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia przyznaje się miejsce ex aequo.

Plan przebiegu finału LK BRD

 1. Rejestracja  uczestników.
 2. Rozpoczęcie 9:30:
  1. przedstawiciele organizatorów, goście;
  2. uwagi sędziego głównego i sędziów o przebiegu konkurencji.
 3. Test dla wszystkich 42 uczniów (ok. 60 min).
 4. Konkurencja pierwszej pomocy – cztery osobne pomieszczenia.
 5. Miasteczko ruchu drogowego oraz technika jazdy;
 6. Obiad dla uczestników i opiekunów, którzy ukończyli konkurencje – od 12:50.
 7. Zakończenie 13.30 – 14.30
  1. Omówienie wyników i uwagi od sędziów;
  2. Wręczenie nagród, dyplomów, zaświadczeń i podziękowań.

Obiad dla organizatorów.