22 lutego 2024

Etap rejonowy Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024

Termin: 20.03.2024 r. godz. 13:00

Test 30 pytań.

Regulamin Uwaga! zmienione zostały zasady sprawdzania prac. Komisje rejonowe nie sprawdzają kart odpowiedzi uczniów.

Test etapu rejonowego LKBRD 20.03.2024 r. Kliknij w link:

Uwaga do projekcji. W programie Adobe Acrobat należy uruchomić tryb  pełnoekranowy skrótem ctrl-L, natomiast po otwarciu pliku pdf za pomocą przeglądarki włączyć należy „tryb prezentacji” (zobacz jak?);

Rola dyrektora:

 • powołuje komisję rejonową LKBRD (zawiadamia LKO) i nadzoruje jej prace;
 • przekazuje korespondencję do KO na adres ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • osobiście uczestniczy (jest obecny) w przebiegu etapu rejonowego – dotyczy sytuacji, gdy w rejonie nie można zapewnić bezstronnej organizacji etapu z powodu braku obecności opiekunów z innych szkół nadzorujących przebieg etapu.

Zasady przebiegu etapu rejonowego LKBRD

Opiekunowie uczniów:

 • Opiekunowie przybywają na rejon z uczniami (każdy uczeń posiada długopis) oraz z listą uczniów.
 • Opiekunowie nadzorują przebieg etapu rejonowego, tzn.:
  – są obecni na sali w charakterze obserwatorów;
  – nadzorują pakowanie kart odpowiedzi uczniów do koperty, którą po zaklejeniu podpisują na sklejce koperty (ewentualne  zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu etapu proszę przekazywać do KO w Gorzowie Wlkp.).

Przygotowanie etapu rejonowego. Komisja rejonowa:

 • przygotowuje, w miarę możliwości jedno pomieszczenie dla wszystkich uczestników, krzesła i stoliki dla uczniów (stoliki nieobowiązkowe), urządzenia do projekcji testu (format pdf) oraz krzesła dla opiekunów;
 • pobiera wzór karty odpowiedzi ze strony KO i przygotowuje karty dla wszystkich uczestników oraz w przypadku braku stolików podkładki pod kartę odpowiedzi;
 • nie sprawdza odpowiedzi uczniów, w związku z czym nie otrzymuje klucza odpowiedzi. Sprawdzanie kart odpowiedzi uczniów odbywa się w KO w Gorzowie Wlkp.;
 • zaopatruje się w dwie koperty w formacie umożliwiającym włożenie jednej w drugą;
 • pakuje w obecności opiekunów karty odpowiedzi uczniów do koperty, którą zakleja i wzywa opiekunów do jej podpisania;
 • przygotowuje wykaz uczestników oraz protokół;
 • wykaz uczestników, protokół  oraz kopertę z odpowiedziami pakuje do kolejnej koperty, które przekazuje dyrektorowi szkoły do wysłania.

Uwagi dotyczące przebiegu etapu rejonowego:

 • sposób rozmieszczenia uczniów i nadzór w sali musi eliminować bezpośrednie sąsiedztwo „kolegów” i porozumiewanie się między uczniami;
 • test, w formacie pdf, zostanie udostępniony o 12:45;
 • test (30 pytań) prezentuje się wszystkim uczniom jednocześnie za pomocą urządzeń do projekcji multimedialnej np. projektora lub elektronicznej tablicy;
 • prowadzący test decyduje o tempie przechodzenia od pytania do pytania z uwzględnieniem możliwości uczniów – wcześniej należy omówić sposób komunikowania się z uczniami;
 • przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy przekazać uczniom uwagi – umieścimy je w teście przed pytaniami.

Sprawdzanie i przesłanie prac

 • Komisja rejonowa nie sprawdza kart uczniów.
 • Komisja rejonowa zamyka w kopercie karty odpowiedzi uczniów w obecności opiekunów. Prosimy o podpisanie koperty przez opiekunów i zabezpieczenie jej przed przypadkowym otwarciem np. przez przyklejenie przezroczystej taśmy.
 • Protokół, wykaz uczestników oraz kopertę zawierającą karty odpowiedzi uczniów przesyłamy do KO w dodatkowej kopercie, za potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem „BRD – np. SP7 Żary”.